Logo Unii

Logo Unii


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020
Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności eksportowej firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na rynkach Zatoki Perskiej”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa Export Aldona Grabowska Pajdak w działaniach promocyjnych „Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju” na perspektywicznych rynkach Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska i ZEA).
Przeprowadzone badania i analizy trendów światowych wskazują iż to właśnie te rynki posiadają ogromny potencjał rozwojowy – zatem są odpowiednie dla rozwoju eksportu firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT.
Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT jest jedną z nielicznych Firm na świecie, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem specjalistycznych instalacji solnych. Opracowane w firmie produkty można stosować do wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych: astmy, alergii, schorzeń dermatologicznych.
Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na te rynki z marką KRYSZTAŁOWY ŚWIAT oraz specjalistycznymi instalacjami solnymi.

Głównym celem projektu jest rozwój eksportu firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskich produktów: PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach perspektywicznych.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na rynku międzynarodowym.
Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje wzrost udziału naszej firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 4 zadań:
Zadanie 1. Wyjazdowa misja gospodarcza do ZEA połączona z udziałem w Polsko Emirackim Forum Gospodarczym (Dubai, ZEA, XII 2021).
Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „THE BIG 5 SAUDI" (Jeddah, Arabia Saudyjska, III 2022) w charakterze wystawcy.
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „The Hotel Show SAUDI ARABIA” (Jeddah, Arabia Saudyjska, IV 2022) w charakterze wystawcy.
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „The Hotel Show" (Dubaj, ZEA, IX 2022) w charakterze wystawcy.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021r. do 30.09.2022r.
Wartość całkowita projektu: 536 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 402 000,00 PLN


Logo Unii

Logo UniiProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności eksportowej firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa Export Aldona Grabowska Pajdak w działaniach promocyjnych PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych (krajów Zatoki Perskiej, gł. Katar, ZEA).

Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT jest jedną z nielicznych Firm na świecie, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem specjalistycznych instalacji solnych. Opracowane w firmie produkty można stosować do wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych: astmy, alergii, schorzeń dermatologicznych.

Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na te rynki z marką KRYSZTAŁOWY ŚWIAT oraz specjalistycznymi instalacjami solnymi.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje promocję marki „KRYSZTAŁOWY ŚWIAT” poprzez udział w charakterze wystawcy na targach branżowych o charakterze międzynarodowym na terenie UE:
- IMM (Kolonia, Niemcy, I 2020)
- Tendence (Frankfurt, Niemcy, VI 2020)
- AMBIENTE (Frankfurt, Niemcy, II 2020)
- 4 DESIGN Days (Katowice, Polska, II 2020)
- WARSAW Home (Warszawa, Polska, X 2019)
- WARSAW Home (Warszawa, Polska, X 2020)
- Targi INTERBAD (Stuttgart, Niemcy, X 2020)
- BUDMA (Poznań, Polska, II 2020)
- HOME DECOR (Poznań, Polska, III 2020)
- INTERBUD (Łódź, Polska, III 2020)
- BATIMAT (Paryż, Francja, XI 2020)
- „RiminiWellness” (Rimini, Włochy, V-VI 2019)
- „RiminiWellness” (Rimini, Włochy, V-VI 2020)
oraz rynkach perspektywicznych:
- PROJECT QATAR (Doha, KATAR, V 2020)
- THE BIG 5 (Dubaj, ZEA, XI 2020)
Celem głównym projektu jest rozwój eksportu firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskich produktów: PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku ZEA I Kataru.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na rynku międzynarodowym.
Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 15 zadań:
Zadanie 1. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „The BIG 5” (ZEA, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „IMM COLOGNE” (Niemcy, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „TENDENCE” (Niemcy, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „AMBIENTE” (Niemcy, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „4 Design Days” (Polska, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Warsaw Home” (Polska, 2019) w charakterze wystawcy.
Zadanie 7. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Warsaw Home” (Polska, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 8. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „INTERBAD” (Niemcy, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 9. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „BUDMA” (Polska, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 10. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „HOME DECOR” (Polska, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 11. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „INTERBUD” (Polska, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 12. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „PROJECT QATAR” (Katar, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 13. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „BATIMAT” (Francja, 2020) w charakterze wystawcy.
Zadanie 14. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „RiminiWellness” (Włochy, 2019) w charakterze wystawcy.
Zadanie 15. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „RiminiWellness” (Włochy, 2020) w charakterze wystawcy.

Okres realizacji projektu: od 15.04.2019r. do 31.12.2020r.
Wartość całkowita projektu: 821 400.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 410 700.00 PLN

Logo Unii

Logo UniiProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalności eksportowej firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych w ramach PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych, w tym rynku perspektywicznym – Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

Zaplanowane w ramach projektu działania są ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na rynek międzynarodowy, w szczególności ZEA z unikatową ofertą nowatorskich produktów takich jak PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE jak również wzmocnienie wizerunku Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Celem głównym projektu jest rozwój eksportu firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskich produktów takich jak PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku ZEA.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.
Skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych pozwoli na zwiększenie zakresu wiedzy Wnioskodawcy w tematyce eksportu.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 10 zadań:
Zadanie 1. Doradztwo: Usługa doradcza w zakresie przygotowania wejścia na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).
Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi TBYGG REIS DEG” (Lillestrom, Oslo, NORWEGIA, październik 2019).
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi THE BIG 5” (Dubaj, ZEA, Listopad 2019).
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi PROJECT QATAR” (Doha, KATAR, maj 2019).
Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi AQUA THERM KIEV” (Kijów, UKRAINA, maj 2020)
Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „Targi BUDMA” (Poznań, POLSKA, luty 2019)
Zadanie 7. Szkolenia: Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).
Zadanie 8. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Nabycie oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG.
Zadanie 9. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki.
Zadanie 10. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018r. do 30.06.2020r.
Wartość całkowita projektu: 1 072 018,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 796 875.00 PLN

Logo Unii

Logo UniiProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności eksportowej firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych (Rosji oraz ZEA).”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa Export Aldona Grabowska Pajdak w działaniach promocyjnych PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych (Rosji oraz ZEA). Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT jest jedną z nielicznych Firm na świecie, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem specjalistycznych instalacji solnych. Opracowane w firmie produkty można stosować do wspomagania leczenia chorób górnych dróg oddechowych: astmy, alergii, schorzeń dermatologicznych. Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na te rynki z marką KRYSZTAŁOWY ŚWIAT oraz specjalistycznymi instalacjami solnymi.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje promocję marki „KRYSZTAŁOWY ŚWIAT” poprzez udział w charakterze wystawcy na targach branżowych o charakterze międzynarodowym na terenie UE:
- IMM (Kolonia, Niemcy, I-II 2021)
- AQUANALE (Kolonia, Niemcy, X-XI 2021)
- 4 DESIGN Days (Katowice, Polska, II-III 2021)
- WARSAW Home (Warszawa, Polska, IX-X 2021)
- HOME DECOR (Poznań, Polska, II-III 2021)
- BUDMA (Poznań, Polska, II-III 2021)
oraz rynkach perspektywicznych:
- THE BIG 5 (Dubaj, ZEA, XI-XII 2021)
- The Hotel Show (Dubai, ZEA, IX-X 2021)
- Targi MosBuild (Rosja, III-IV 2022)

Celem głównym projektu jest rozwój eksportu firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskich produktów: PŁYTY SOLNE, OBRAZY SOLNE, TĘŻNIE SOLANKOWE, KOMNATY SOLNE.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku Rosji i ZEA.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 9 zadań:
Zadanie 1. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „IMM COLOGNE” (Kolonia, Niemcy, I-II 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „THE BIG 5" (Dubaj, ZEA, XI-XII 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „AQUANALE" (Kolonia, Niemcy, X-XI 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „The Hotel Show" (Dubai, ZEA, IX-X 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „MosBuild" (Moskwa, Rosja, III-IV 2022) w charakterze wystawcy
Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „4 DESIGN Days" (Katowice, Polska, II-III 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 7. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „WARS AW Home" (Warszawa, Polska, IX-X 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 8. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „HOME DECOR" (Poznań, Polska, II-III 2021) w charakterze wystawcy
Zadanie 9. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „BUDMA" (Poznań, Polska, II-III 2021) w charakterze wystawcy
Okres realizacji projektu: od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.
Wartość całkowita projektu: 851 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 425 600.00 PLN

Logo Unii

Logo Unii